Procedura przyjęcia

I. Wstępna

Przeprowadzenie rozmowy wstępnej:

– pokazanie Domu oraz pokoju, w którym dana osoba ma zamieszkać
– przedstawienie współmieszkańca (w przypadku pokoju wieloosobowego)
– ustalenia terminu zamieszkania
– poinformowanie o niezbędnych rzeczach, które należy ze sobą zabrać

Podpisanie umowy cywilno-prawnej wraz z wymaganymi załącznikami

1) wniosek informacyjny osoby ubiegającej się o przyjęcie
2) zaświadczenie o stanie zdrowia
3) lista leków przyjmowanych przez mieszkańca
4) wykaz osób sprawujących opiekę
5) informacje dodatkowe dotyczące mieszkańca
6) karta kwalifikacyjna mieszkańca

II. Właściwe przyjęcie w poczet Mieszkańców

1. Pomoc w zakwaterowaniu w pokoju
2. Zapoznanie z personelem bezpośrednio opiekującym się Mieszkańcem

– pielęgniarki
– opiekunki

3. Przestawienie nowego Mieszkańca pozostałym osobom
4. W przypadku osoby sprawnej fizycznie wyznaczenie miejsca w jadalni.
5. Otoczenie Mieszkańca szczególnie troskliwą opieką (zwłaszcza w pierwszym okresie przebywania)
6. Założenie teczki osobowej Mieszkańca
7. Wpis do ewidencji Mieszkańców
8. Przeprowadzenie badań przez lekarza pierwszego kontaktu
9. Założenie kartoteki medycznej
10. Zapoznanie Mieszkańca z Regulaminem i zobowiązanie do ich przestrzegania

Proces wprowadzania Mieszkańca w życie Domu powinien być rozłożony w czasie, tak aby złagodzić stres związany z wprowadzonymi zmianami.